mt4498: Upplimmat bandprov, två längder för att visa båda sidorna av provet. Bandet mönstrat i rött, beige oBandet mönstrat i rött, beige och brunt. Kristinestadstrakten, IV Db 10:2 Kristinestadstrakten, IV Db 10:2

QR Code

mt4498: Upplimmat bandprov, två längder för att visa båda sidorna av provet. Bandet mönstrat i rött, beige oBandet mönstrat i rött, beige och brunt. Kristinestadstrakten, IV Db 10:2 Kristinestadstrakten, IV Db 10:2

mt4498.jpg (Åbo Akademi University archives - Cultura)
Saved in: