mt4498: Upplimmat bandprov, två längder för att visa båda sidorna av provet. Bandet mönstrat i rött, beige oBandet mönstrat i rött, beige och brunt. Kristinestadstrakten, IV Db 10:2 Kristinestadstrakten, IV Db 10:2

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4498: Upplimmat bandprov, två längder för att visa båda sidorna av provet. Bandet mönstrat i rött, beige oBandet mönstrat i rött, beige och brunt. Kristinestadstrakten, IV Db 10:2 Kristinestadstrakten, IV Db 10:2

mt4498.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: