mt4499: Upplimmat bandprov mönstrat i rött, beige och blått. Kristinestadstrakten, IV Db 17:1 Kristinestadstrakten, IV Db 17:1

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4499: Upplimmat bandprov mönstrat i rött, beige och blått. Kristinestadstrakten, IV Db 17:1 Kristinestadstrakten, IV Db 17:1

mt4499.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: