mt4503: Upplimmat bandprov, två prov för att visa båda sidorna av bandet. Bandet är mönstrat i vitt och brunBandet är mönstrat i vitt och brunt (rött?). Kristinestadstrakten, IV Db 14:2 Kristinestadstrakten, IV Db 14:2

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4503: Upplimmat bandprov, två prov för att visa båda sidorna av bandet. Bandet är mönstrat i vitt och brunBandet är mönstrat i vitt och brunt (rött?). Kristinestadstrakten, IV Db 14:2 Kristinestadstrakten, IV Db 14:2

mt4503.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: