mt4504: Upplimmat bandprov mönstrat i rött, beige och gult. Kristinestadstrakten, IV Db 15:2 Kristinestadstrakten, IV Db 15:2

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4504: Upplimmat bandprov mönstrat i rött, beige och gult. Kristinestadstrakten, IV Db 15:2 Kristinestadstrakten, IV Db 15:2

mt4504.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: