mt4505: Upplimmat bandprov, två längder av bandet för att visa bandets båda sidor. Bandet är mönstrat i röttBandet är mönstrat i rött, grönt och beige. Kristinestadstrakten, IV Db 16 Kristinestadstrakten, IV Db 16

QR Code

mt4505: Upplimmat bandprov, två längder av bandet för att visa bandets båda sidor. Bandet är mönstrat i röttBandet är mönstrat i rött, grönt och beige. Kristinestadstrakten, IV Db 16 Kristinestadstrakten, IV Db 16

mt4505.jpg (Åbo Akademi University archives - Cultura)
Saved in: