mt4507: Upplimmat bandprov mönstrat i beige, vitt och rosa (rött?). Kristinestadstrakten, IV Db 24 Kristinestadstrakten, IV Db 24

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4507: Upplimmat bandprov mönstrat i beige, vitt och rosa (rött?). Kristinestadstrakten, IV Db 24 Kristinestadstrakten, IV Db 24

mt4507.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: