mt4510: Upplimmat tygprov rutmönstrat i rött, vitt och brunt. Kvevlax, numera Korsholm, I Aa 1 Kvevlax, numera Korsholm, I Aa 1

Materialets användarrättigheter
QR-kod

mt4510: Upplimmat tygprov rutmönstrat i rött, vitt och brunt. Kvevlax, numera Korsholm, I Aa 1 Kvevlax, numera Korsholm, I Aa 1

mt4510.jpg (Åbo Akademis arkivsamlingar - Cultura)
Sparad: