Haku

Kohdekuvaus: MOR-Y10-010: Vehkajärvenkangas–Tuohimaa (Veteli). Liite julkaisuun Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Suomen ympäristö 14/2007.

QR-koodi

Kohdekuvaus: MOR-Y10-010: Vehkajärvenkangas–Tuohimaa (Veteli). Liite julkaisuun Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat. Suomen ympäristö 14/2007.

MOR-Y10-010.pdf (Suomen ympäristökeskus)
MOR-Y10-010.pdf.jpg (Suomen ympäristökeskus)

Vehkajärvenkangas - Tuohimaa Veteli Tietokantatunnus: MOR-Y10-010 Muodostumatyyppi: Kumpumoreeni Arvoluokka: 4 Karttalehti: 2332 02 Alueen pinta-ala: 120,3 ha Korkeus: 135 m mpy Alueen suhteellinen korkeus: 15 m Muodon suhteellinen korkeus: 15 m Moreenimuodostuman sijainti: Inventoitu alue sijaitsee Vetelin kunnan eteläkärjessä Perhon kunnan rajalla Patanan tekojärven itärannalla

Tallennettuna: