Sökning

Finland i krig : Finlands kamp 1939-40 i bilder jämte högkvarterets rapporter

QR-kod

Finland i krig : Finlands kamp 1939-40 i bilder jämte högkvarterets rapporter

Sparad:
Fysisk beskrivning
[239] sivua : kuvitettu, karttoja, muotokuvia ; 30 cm
Språk
svenska
Originalverkets språk
finska
Beskrivning
Julkaistu samanaikaisesti: Helsingfors : Söderström & co sekä Stockholm : Natur och kultur.
Julkaistu samanaikaisesti: Stockholm : Natur och kultur.
Verket har redigerats av Toivo Rautavaara och Juhani Konkka.
Utgivare Stockholm : Självständighetsförbundet 1940
Klassifikation
Ämnen
Tillverkare (Borgå : Werner Söderström oskakeyhtiös djuptryckeri)
Mer information
utgiven av Hembygdsfronten