MATKANI SÄÄSTÄJÄSTÄ SIJOITTAJAKSI : Osinkostrategia ja Buffettismi

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

MATKANI SÄÄSTÄJÄSTÄ SIJOITTAJAKSI : Osinkostrategia ja Buffettismi

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua sijoittamiseen, lähinnä osakkeisiin. Yksi luku käsittelee myös asuntosijoittamista. Opinnäytetyössä on ensin käyty läpi arvopaperit, korkosijoitukset, sijoitusrahastot, osakkeet ja asuntosijoittaminen. Päätin syventyä osakkeisiin, joten olen käynyt läpi viisi eri sijoitusstrategiaa, jotka ovat arvo-osakkeet, osinkostrategia, Warren Buffett, kasvuosakkeet ja päiväkauppa. Pidin näistä mielenkiintoisimpana arvo-osakkeita, erityisesti osinkostrategiaa ja Buffettin oppeja, joten opinnäytetyössä perehdytään erityisesti näihin. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kaava jonka avulla voi seuloa Helsingin pörssistä pörssiyhtiöitä, jotka täyttävät osinkostrategian ja Buffettismin kriteerit. Opinnäytetyön empiirisessä osiossa olen käynyt läpi mitä ehtoja olen käyttänyt pörssiyhtiöiden seulonnassa, ja mitkä pörssiyhtiöt läpäisivät asettamani kriteerit. Osinkostrategian ehdot täyttivät Orava asuntorahasto ja Sampo. Buffettismin ehdot täyttivät sen sijaan Nokian renkaat ja Nordea.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet