Haku

Pienen urheiluseuran sosiaalisen median markkinointi : Jääkiekkojoukkue Kokkolan Hermeksen sosiaalisen median kehittäminen

QR-koodi

Pienen urheiluseuran sosiaalisen median markkinointi : Jääkiekkojoukkue Kokkolan Hermeksen sosiaalisen median kehittäminen

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää jääkiekkojoukkue Kokkolan Hermeksen sosiaalisen median markkinointia ja sitä kautta auttaa organisaatiota hyödyntämään paremmin sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media on urheiluseuroille edullinen tapa toteuttaa markkinointia ja sen avulla voidaan kasvattaa seuran kassavirtaa kustannustehokkaasti. Tarkoituksena on antaa kehityssuunnitelma pienellä budjetilla toimivalle urheilu organisaatiolle sekä ideoita sosiaalisen median toteuttamiseen.

Opinnäytetyö koostuu kahdesta osiosta: teoriaosuudesta ja kehityssuunnitelmasta. Teoriaosuudessa käydään läpi sosiaalisen median markkinoinnin teoriaa yleisesti sekä urheiluseuran näkökulmasta. Kehityssuunnitelmaosiossa tarkastellaan Kokkolan Hermekselle tehtyä kehityssuunnitelmaa sosiaalisen median markkinoinnin kehittämisestä.

Päätutkimus kysymyksenä on, kuinka pienen urheiluseuran sosiaalisen median markkinointia voidaan kehittää? Tutkielmassa myös käsitellään urheilumarkkinointia sosiaalisessa mediassa sekä miten yhteistyökumppaneille ja sosiaalisen median seuraajille voidaan luoda lisäarvoa.

Tutkielman myötä selviää kuinka sosiaalista mediaa voi hyödyntää tehokkaammin, vaikka sitä tehdään pienellä markkinointi budjetilla. Työssä tarkastellaan sitä, mitä menestynyt markkinointi vaatii sosiaalisessa mediassa ja miten sitä voidaan kehittää.

Tallennettuna: