TURVALLISUUS HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖSSÄ: Opas diakoniatyöhön.

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

TURVALLISUUS HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖSSÄ: Opas diakoniatyöhön.

Tällä opinnäytetyöllä toteutettiin Turvallisuus diakoniatyössä – opas Hyvinkään seurakunnan diakoniatyöhön. Työn ajankohtaisuus vahvistui, kun Suomen Evankelis-luterilaisen Kirkon kirkkohallitus hyväksyi marraskuussa 2018 Turvallinen seurakunta- ohjeistuksen. Ohjeistus on seurakunnille muiden kuin lakien osalta suositusluontoinen. Turvallisuus diakoniatyössä – oppaassa on huomioitu kirkkohallituksen Turvallinen seurakunta- ohjeistusta. Opinnäytetyö on kahdesta osasuorituksesta, oppaasta ja raportista koostuva kokonaisuus. Opas toimii tietopankkina ja perehdytysmateriaalina diakoniatyöntekijöille sekä seurakunnan muille työntekijöille ja luottamushenkilöille. Opas sisältää laajasti turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön ja ohjeistukset sekä työyhteisössä sovitut turvallisuuteen liittyvät käytännöt. Opas toimii osana koko Hyvinkään seurakunnan turvallisuusjohtamista. Raportissa kuvataan oppaan synty sekä arvioidaan lopputulosta. Lisäksi opinnäytetyössä nostettiin esille ajankohtaisia ilmiöitä, jotka ovat vaikuttamassa työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen sekä turvallisuusjohtamiseen.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet