Haku

Oh Bee Eco ja verkkokaupan käyttäjäkokemus

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Oh Bee Eco ja verkkokaupan käyttäjäkokemus

Tämän opinnäytetyön aiheena on mehiläisvahakääreitä myyvän Oh Bee Eco- yrityksen verkkokaupan ja nettisivujen käyttäjäkokemus. Opinnäytetyössä kuvataan sivuston kehitysprosessi sekä tutkittiin sivuston käytettävyyttä prosessin aikana sekä sivujen valmistumisen jälkeen. Teoreettisessa osassa perehdytään verkkokauppatoiminnan kehitykseen 2000-luvulla ja selvitetään, mistä tekijöistä toimiva verkkokauppa koostuu. Lisäksi avataan käytettävyyttä, käyttäjäkokemusta sekä saavutettavuutta, jotka ovat verkkokaupan kehittämisen kannalta olennaisia käsitteitä. Opinnäytetyön käytännöllisessä osassa kuvataan ensin verkkokaupan luomisprosessia. Aluksi määriteltiin käyttäjäpersoonia, tarpeita, käyttötapauksia, joista muodostui vaatimuksia kehitettävälle tuotteelle. Ominaisuuksien rakentamisen jälkeen omistaja testasi tuotteita ja antoi palautetta, jonka perusteella saatiin parannettua kaupan toimintaa. Neljännessä luvussa esitellään käyttäjätutkimus. Tutkimus järjestettiin sivujen valmistumisen jälkeen, jolloin kokonaisuutta testattiin oikeilla käyttäjillä. Testauksessa oli kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa testihenkilöt suorittivat tehtäviä ja ajattelivat ääneen. Toisessa osassa koehenkilöt täyttivät kyselylomakkeen sekä heitä haastateltiin. Käyttäjätutkimuksen tuloksia analysoitiin teorian avulla. Analyysista perustella verkkokaupasta nousi esiin monenlaisia ongelmallisia ja puutteellisia kohtia, joista muodostui kehittämiskohteita. Viidennessä luvussa näitä kehittämiskohteita määritellään ja luokitellaan. Selkeimpänä kehityskohteena oli navigaatio, jota piti selkeyttää. Lisäksi tuotetekstejä piti yksinkertaistaa sekä kiteyttää. Asiakkaat kaipasivat lisää käyttökokemuksia. Osa kohteista oli helposti ratkaistavissa, kun taas toiset jäivät myöhemmin ratkaistavaksi. Tavoitteenani oli toiminnallisen tutkimuksen avulla selvittää, mistä tekijöistä hyvä käyttäjäkokemus syntyy verkkokaupassa, ja mitkä tekijät haittaavat asiakkaiden ostamisprosessia. Työssäni onnistuin rakentamaan toimivan verkkokaupan ja käyttäjätutkimuksen avulla korjaamaan merkittävimmät ongelmat.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet