Haku

Suunnittelumallien -ja periaatteiden edut ohjelmointiyhteisöille käyttöliittymäkehityksessä React.js-ohjelmistokirjastolla

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Suunnittelumallien -ja periaatteiden edut ohjelmointiyhteisöille käyttöliittymäkehityksessä React.js-ohjelmistokirjastolla

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä hyötyä suunnittelumallien ja -periaatteiden käytöstä on React.js ohjelmistokirjastolla toteutetuissa ohjelmistoissa sekä missä tilanteissa niiden implementointi aiheuttaa ohjelmointiyhteisöille tehottomia prosesseja. Työ on laadullinen kirjallisuustutkielma, mikä sisältää kokeellisuutta konkreettisten koodiesimerkkien kautta. Lähteinä on käytetty ohjelmointikirjallisuutta, tieteellisiä julkaisuita, ohjelmistokirjastoiden virallisia dokumentaatioita sekä ohjelmoijien julkaisemia verkkoartikkeleita. Työ on laadittu keväällä 2021. Työ on rajattu käsittelemään React.js ohjelmistokirjaston suunnittelumalleja, jotka pyrkivät ratkaisemaan tilan hallintaan, informaation välitykseen, komponenttien rakenteeseen sekä ohjelmistoarkkitehtuuriin liittyviä haasteita. Suunnittelumallit ovat dokumentoituja ratkaisuita johonkin ohjelmoinnissa useasti ilmentyvään ongelmaan. Niiden avulla voidaan taata ohjelmiston koodipohjan arkkitehtuurinen yhtenäisyys, vahvistaa koodin luettavuutta sekä optimoida sovelluksen suoritustehoa. On hyvä ymmärtää, että suunnittelumallit eivät automaattisesti estä kelvottoman arkkitehtuurin luontia. React-sovelluksissa käytetään yleisesti Redux-kirjastoa tilan hallinnallisiin haasteisiin. Komposition avulla komponentit ovat luettavampia ja ohjelmistoarkkitehtuuri on ymmärrettävämpi sekä loogisempi. React Hooks teknologian avulla voidaan eristää tilallista logiikkaa yhtenäisiksi rajapinnoiksi, mikä vähentää tarpeetonta koodin kirjoittamista. Ohjelmointiyhteisöiden tulisi harkita tukevatko suunnittelumallit kehitystyötä vai onko niiden implementoimisessa vaarana suunnata ohjelmiston arkkitehtuuria väärään suuntaan. Mallien hyödyntäminen pitäisi olla yhteisöiden yhteinen linjaus. Ne eivät sovi jokaiseen tilanteeseen ja voivat aiheuttaa enemmän hämmennystä kuin yhtenäisyyttä ohjelmoijien työskentelyssä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet