Haku

Sairaalan ulkoalueiden ja niiden ylläpidon kehittäminen : Kohti esteetöntä ja elvyttävää sairaalan ulkoympäristöä - esimerkkinä KYS Puijon sairaala ja Julkulan psykiatrinen sairaala

QR-koodi

Sairaalan ulkoalueiden ja niiden ylläpidon kehittäminen : Kohti esteetöntä ja elvyttävää sairaalan ulkoympäristöä - esimerkkinä KYS Puijon sairaala ja Julkulan psykiatrinen sairaala

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ympäristön elvyttävyyttä ja esteettömyyttä sekä sitä, kuinka ne voidaan saavuttaa sairaalan ulkoympäristössä ja turvata niiden säilyminen ja kehittyminen pitkällä aikatähtäimellä. Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä työssä oli sairaalan henkilökunnalle laadittu kyselytutkimus. Tutkimuksessa suuri paino oli myös observoinnilla. Tärkeänä tutkimusaineistoina opinnäytetyölle toimivat myös erilaiset dokumentit, kirjallisuus sekä aiheesta tehdyt tutkimukset ja julkaisut.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS). Työn tuloksena laadittiin kehittämissuunnitelma KYS Puijon sairaalan ulkoalueille sekä hoitosuunnitelmat KYS Puijon sairaalan ja KYS Julkulan psykiatrisen sairaalan ulkoalueille. Suunnitelmissa painotettiin erityisesti elvyttävyyden ja esteettömyyden näkökulmaa. Tavoitteena oli kehittämistyön kautta nostaa Puijon sairaalan ja Julkulan sairaalan ulkoympäristöjen käyttöastetta sekä turvata elvyttävyyden ja esteettömyyden säilyminen myös vuosi vuodelta. Pohja-aineistona kehittämissuunnitelmalle ja hoitosuunnitelmille toimivat erityisesti kyselytutkimuksen ja observoinnin kautta saatu tutkimusaineisto sekä kirjallisuudesta ja tutkimuksista saatu teoriatieto. Työ toimii myös oppaana esteettömien ulkoympäristöjen ylläpitoon ja ympäristön elvyttävyyden kehittämiseen.

Kehitettävää sairaaloiden ulkoympäristöissä on paljon. Tutkimuksessa ilmeni monia seikkoja, jotka osaltaan vaikuttavat sairaaloiden ulkoalueiden alhaiseen käyttöasteeseen. Tulokset osoittivat aiheen tärkeyden ja merkittävyyden erityisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannalta. Tuloksia voidaan hyödyntää myös valtakunnallisella tasolla. Tutkimus toi esiin paljon huomioitavia seikkoja suunniteltaessa uusia tai kehitettäessä vanhoja sairaaloiden ulkoympäristöjä. Tavoitteena on saavuttaa tasapaino teknisten vaatimusten ja sairaaloiden ulkoympäristöjen elvyttävyyden välillä. Esteettömyys, turvallisuus, vihreys, värikkyys, luonto ja rauhallisuus osoittautuivat merkittävimmiksi kehittämiskohteiksi.

Tallennettuna: