Haku

Mobilenote-järjestelmän käyttö viheralueiden hoidossa

QR-koodi

Mobilenote-järjestelmän käyttö viheralueiden hoidossa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Mobilenote-tuotannonohjausjärjestelmän käytöstä Helsingin kaupungin Staran pohjoisen kaupunkitekniikan Malmin piirissä. Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää, miten organisaatio hyötyy Mobilenote-järjestelmän käytöstä viheralueiden hoidossa.

Organisaatiossa Mobilenote-järjestelmän käyttöä ollaan laajentamassa ja käyttäjien käyttökokemuksista ja käyttöönoton ongelmista haluttiin tietoa. Käytännönläheisyys ja loppukäyttäjien näkökulman huomioiminen olivat tärkeässä asemassa. Haluttiin myös selvittää lisääkö, Mobilenote-järjestelmän käyttö toiminnan tuottavuutta. Tietoperustan muodostivat haastattelut, yrityksen sisäiset dokumentit ja aiemmat aiheesta tehdyt diplomi- ja opinnäytetyöt. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastatteluja.

Opinnäytetyön selvityksessä tuli esiin, että järjestelmän käyttöä voidaan lisätä riittävällä koulutuksella, järjestelmää yksinkertaistamalla ja nopeuttamalla, tehokkaimmalla mobiililaitteilla ja palautejärjestelmän toimivuudella. On tärkeää huomioida myös palkitsemisjärjestelmä, jotta loppukäyttäjät saadaan aktiivisesti käyttämään järjestelmää.

Mobilenote-järjestelmän käytöllä voidaan lisätä toiminnan tehokkuutta. Laatu pystytään todentamaan tilaajalle paremmin, tehdyt työt aikaan ja paikkaa sitoen. Raportointi saadaan tehokkaammaksi ja reaaliaikaiseksi. Huomioitava on kuitenkin, että käyttöönoton yhteydessä on tärkeää sopeuttaa organisaation toiminta ja rakenteet uuden järjestelmän kanssa yhteensopiviksi.

Tallennettuna: