Haku

Helsingin katuvihreän hoitoluokitus

QR-koodi

Helsingin katuvihreän hoitoluokitus

Opinnäytetyö pohjautuu Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimiston toimeksiantoon ja tekijän erikoisharjoitteluun kesällä 2009. Tavoitteena oli kehittää yhdessä työryhmän kanssa katuvihreälle oma hoitoluokitus ja aloittaa katuviheralueiden luokittaminen luodun hoitoluokituksen pohjalta.

Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ylläpitotoimisto on todennut tarpeelliseksi kehittää katuvihreän hoitoluokituksen siirryttyään tilaamaan ylläpitoa tuotteistukseen perustuen. Katuvihreän hoitoluokituksen avulla mm. määritetään hoidon taso katuviheralueille, helpotetaan kadun kasvillisuuden ylläpidon tilaamista ja hallitaan katualueella kasvavan kasvillisuuden pinta-aloja ja määriä.

Opinnäytetyössä on perehdytty katuvihreän hoitoluokituksen kehittämisprosessiin ja Helsingin katuviheralueiden hoitoluokittamistyön vaiheisiin. Aineistona on käytetty alan julkaisuja, lehtiartikkeleita, haastatteluja, tiedonantoja, Helsingin kaupungin rakennusviraston omia ohjeistuksia, linjauksia sekä julkaisuja.

Katuvihreän hoitoluokitukseen valittiin kahdeksan hoitoluokkaa, joiden kehittelyssä hyödynnettiin valtakunnallista viheralueiden hoitoluokitusta. Helsingin katuviheralueet luokitettiin luodun hoitoluokituksen perusteella yleisten alueiden rekisteriin ilmakuvia, maastokäyntejä, valokuvia, kantakarttaa, opaskarttaa sekä suunnitelmia apuna käyttäen. Joulukuussa 2009 lähes koko Helsingin katuviheralueet oli viety hoitoluokkiin. Jatkossa hoitoluokituksen toimivuutta on seurattava ja alueita tarpeen tullen luokitettava uudelleen.

Tallennettuna: