Haku

Lepaan frisbeegolfrata : Suunnittelu ja toteutuksen organisointi

QR-koodi

Lepaan frisbeegolfrata : Suunnittelu ja toteutuksen organisointi

Tämän opinnäytetyön tavoite oli suunnitella frisbeegolfrata Lepaan kampuksen puistoon. Opinnäytetyön tutkimuskysymys on, minkälainen on hyvä frisbeegolfrata eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Näitä käyttäjäryhmiä ovat pelaajat, rata-alueen muut käyttäjät kuten ulkoilijat, radan ylläpidosta vastaavat henkilöt sekä radan läheisyydessä asuvat ihmiset. Radan sijainti historiallisessa puistossa ja pienellä alueella muiden toimintojen lomassa asetti reunaehdot suunnittelutyölle. Työssä on etsitty ratkaisuja myös arvokkaiden puiden suojelemiseen frisbeegolfkiekkojen aiheuttamilta vaurioilta.

Suunnittelutyön apuna on käytetty lajin harrastajia sekä kampuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa. Näitä ryhmiä on osallistettu eri tavoin. Käytettyjä metodeja ovat Facebook-kysely ja -äänestys väylävaihtoehdoista sekä kuulemistilaisuuden järjestäminen. Kokeneista harrastajista koostuva testiryhmä sai vaikuttaa ratasuunnitelmaan suunnittelutyön loppuvaiheessa.

Rata rakennettiin oppilastyönä, ja suunnittelija vastasi ylläpidosta ensimmäisellä pelikaudella. Opinnäytetyö osoittaa suunnitteluratkaisujen vaikutuksen rakentamiseen, ylläpidettävyyteen ja pelilliseen mielenkiintoon sekä estetiikkaan. Työn tilaajana oli Hämeen ammattikorkeakoulu.

Tutkimus on kvalitatiivinen. Kyselyiden avulla on kerätty hiljaista tietoa (tacit knowledgement) frisbeegolfin kokeneilta harrastajilta, joilla on monipuolista kokemusta lajin parissa. Myös suunnittelijan omaa hiljaista tietoa, joka on karttunut noin kymmenen vuoden aktiivisen frisbeegolfin harrastamisen seurauksena sekä viheralan ylläpitotöissä, on käytetty.

Tallennettuna: