Haku

Kestävä kehitys Green Flag Award -prosessissa, Case Kupittaanpuisto

QR-koodi

Kestävä kehitys Green Flag Award -prosessissa, Case Kupittaanpuisto

Turun kaupunki on hakemassa Green Flag Award -palkintoa Kupittaanpuistolle kesällä 2020. Tämä Green Flag Award -hanke toteutettiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Rakennetun ympäristön hallinta -moduulin opiskelijoiden kanssa ja toimin tämän hankkeen projektipäällikkönä. Opiskelijoiden tehtävänä oli koostaa toiminnanohjaussuunnitelma Kupittaanpuistolle. Opinnäytetyössäni vertailin toiminnanohjaussuunnitelmassa ilmi tulleita Kupittaanpuiston kunnossapidon toimintatapoja Kestävä ympäristörakentaminen -hankkeen eli KESYn määrittelemiin toimintatapoihin ja tavoitteena oli löytää kehityskohteita tämän hetkisistä toimintatavoista. Tämän hetken toimintatavat vastaavat monelta osin KESYn mukaisia toimintatapoja. Kehityskohteita löytyi kuitenkin puiston opasteista ja jätehuollosta. Alue hyötyisi myös monimuotoisuutta kehittävien alueiden lisäämisestä. Monet kehityskohteet ovat jo kaupungilla työn alla. Opinnäytetyössäni kuvattiin Green Flag Award -prosessi, joka toteutettiin yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Prosessin kirjaamisen tarkoitus on toimia apuna tulevissa Green Flag Award -yhteistyöhankkeissa ja edistää yhteistyön sujuvuutta. Prosessin kulkua on hyvä käydä läpi tarkemmin kaikkien osapuolten kanssa. Hyödyllinen lisä prosessiin olisi tilaajan välikommentit toiminnanohjaussuunnitelmalle, jolloin voidaan minimoida virheiden määrä valmiissa toiminnanohjaussuunnitelmassa. Kupittaanpuiston kunnossapito on osa Turun keskusta-alueen alueurakkaa ja alueurakkaa hoitaa allianssin myötä Desentti. Allianssin toimintatavoille on määritelty tavoitteet ja tahtotilat. Näitä tulevaisuuden tavoitteita ja tahtotiloja vertasin myös KESY-toimintamallin tavoitteisiin. Nämä tavoitteet vastaavat myös monelta osin KESYn mukaisia toimintatapoja. Opinnäytetyöni tilaajana toimi Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimialan yksikkö.

Tallennettuna: