Sökning

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

QR-kod

Vanhankylänniemen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä käyttö- ja hoitosuunnitelma Järvenpään Vanhankylänniemeen. Vanhakylä on virkistyskäytössä oleva kaupunginosa noin kolmen kilometrin päässä Järvenpään keskustasta. Työn tilaaja oli Järvenpään kaupunki.

Vanhankylänniemen alueelta oli paljon erilaisia raportteja ja selvityksiä, joissa oli ohjeita alueen hoitoon ja käyttöön. Työn tarkoituksena oli yhdistellä selvitysten ja raporttien tietoja ja luoda niiden pohjalta alueelle käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Käyttö- ja hoitosuunnitelmissa huomioidaan alueen erityispiirteet, kuten uhanalaiset lajit ja vanhat puut.

Käyttösuunnitelman tavoitteena oli kuvata alueen nykyistä käyttöä. Hoitosuunnitelman tavoitteena oli selkeä, käytännön työtä helpottava suunnitelma, jossa on kuvattu alueen hoitotoimet. Hoidossa tavoitteena on, että alueen arvo säilyy nykyisellään ja uhanalaisten lajien elinolot säilyvät lajeille suotuisina.

Opinnäytetyön työmenetelmänä oli alueen inventointi sekä selvitysten, raporttien, lakien ja paikkatietoaineistojen käsittely. Lopuksi tiedot koottiin ja yhdisteltiin käyttö- ja hoitosuunnitelmiksi. Työn johtopäätöksenä kolmea aluetta esitetään siirrettäväksi toiseen hoitoluokkaan alueiden luontoarvojen takia. Käyttö- ja hoitosuunnitelmia täytyy päivittää säännöllisesti alueen ja sen käytön muuttuessa.

Sparad: