Haku

Tuotteistaminen urheiluliiketoiminnassa

QR-koodi

Tuotteistaminen urheiluliiketoiminnassa

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa näkökulmia tuotteistamiseen urheiluliiketoiminnassa ja pyrkiä avustamaan Hämeenlinnan Steelersin tuotteistamista tulevaisuudessa.

Työn tavoitteiden myötä opinnäytetyössä perehdyttiin palvelun tuotteistamiseen ja tuotteistamisprosessin luontiin. Urheiluliiketoiminnan näkökulmasta on pyritty keskittymään, miten luotaisiin parempia sekä kestävämpiä yhteistyökumppanuuksia. Tuotteistaminen vaatii osakseen kehittämistä ja opinnäytetyössä on perehdytty palvelumuotoiluun sekä business design kehittämismalleihin.

Opinnäytetyön kehittämisosio on kaksiosainen, joka koostuu Steelersin hallitukselle tekemästä Swot analyysistä sekä työpajasta. Swot analyysilla kartoitettiin nykytila, jonka perusteella työpajassa käsiteltiin asiat ja luotiin kehittämismallit tavoitteiden mukaisesti. Swot analyysin avulla selvitettiin vahvuudet, jotka ovat jäsenistön määrä ja menestyksellinen seura, sekä heikkoudet, jotka ovat talous ja viestintä.

Työpajassa käsittelyssä oli Swot analyysin kautta tulleet heikkoudet: talous ja viestintä. Viestinnällinen tasa-arvoisuus ja yhtenäisyys pitää luoda vankemmaksi, mikä johtaa selkeään johtopäätökseen, että seura tarvitsee viestintävastaavan. Talouden vankistamiseksi tavoitteena on jäsenmäärän kasvu, mikä vaatii imagon parantamista ja läpinäkyvyyden lisäämistä.

Tallennettuna: