Haku

Ominaisuuden prototyyppi Kidday-sovellukseen

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Ominaisuuden prototyyppi Kidday-sovellukseen

Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella vauvakirjasovellus Kiddaylle uusi ulkoasu ja kehittää sen ominaisuuksia havainnollistava prototyyppi. Työprosessi kuvataan yksityiskohtaisesti esimerkkikuvin. Opinnäytetyön toimeksiantaja on Kiddayn kehittänyt Muntius Oy. Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsittelee sovelluksen suunnitteluun, käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnitteluun liittyviä asioita sekä sovellusten rahantekokeinoja ja käyttöliittymäsuunnitteluun olennaisesti liittyvää saavutettavuutta. Opinnäytetyö on toiminnallinen. Kehitystyö perustuu ruutulayoutien suunnitteluun, ruutujen välisten interaktioiden määrittelyyn ja animaatioiden luomiseen. Kehittämistyön perusteella syntynyt prototyyppi toimii mallina, jossa esiteltyjen ideoiden pohjalta asiakas voi jatkossa kehittää sovelluksen ulkoasua. Sovelluksen värimaailma ei muuttunut merkittävästi nykyisestä, mutta prototyyppi esittelee uusia vaihtoehtoja layouteihin sekä hyödyntää isompia tekstejä ja kuvakkeita palvellakseen paremmin iäkkäämpää käyttäjäkuntaa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet