Haku

Nuorten ilmastoahdistus: miten osallistaminen vaikuttaa ilmastonmuutoksen herättämään ahdistukseen

QR-koodi

Nuorten ilmastoahdistus: miten osallistaminen vaikuttaa ilmastonmuutoksen herättämään ahdistukseen

Ilmastonmuutosta ei voida enää peruuttaa, siihen pitää sopeutua. Ilmastoahdistus on ilmiö joka pahimmillaan lamaannuttaa, mutta parhaimmillaan saa aikaan toimintaa ilmaston hyväksi. Nuoret kokevat ilmastoahdistusta paljon niin kansallisen kuin kansainvälisen tutkimuksen mukaan. Suomalaiset nuoret kokevat suurta huolta ilmastosta, mutta vähemmän kuin muualla maailmassa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia miten nuorten osallistaminen vaikuttaa koettuun ilmastoahdistukseen. Opinnäytetyön tilaajana on Härkätien 4H-yhdistys. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena kaksiosaisena kokonaisuutena. Ensimmäinen osa oli ympäristöteemaisen leirin järjestäminen nuorille, jossa nuorten tehtävänä oli suunnitella ja mahdollisesti toteuttaa lapsille järjestettävä opetustapahtuma nuoria kiinnostavasta ympäristöaiheesta pienryhmissä. Toisena osana kysely nuorille, jotka olivat mukana leireillä, jossa kartoitettiin nuorten tunteita ilmastonmuutoksesta. Leireille osallistuneet nuoret olivat hyvin tietoisia ilmastoasioista ja kokivat vähemmän ilmastoahdistusta kuin tutkimuksissa, joita tässä työssä käytettiin taustatietona. Leirillä oli myös ennemmin positiivinen kuin negatiivinen vaikutus nuorten ilmastoahdistukseen. Myös työn tekoaikana käynnissä ollut koronaviruspandemia saattoi vaikuttaa kyselyn tuloksiin. Pandemia on vienyt huomiota niin medialta kuin ihmisiltä pois ilmastonmuutoksesta. Mahdollisissa saman kaltaisissa kokonaisuuksissa kannattaa kiinnittää huomiota kyselyjen ajankohtiin ja nuorten jo olemassa olevan tiedon ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen. Näin leirien vaikuttavuutta saatetaan lisätä. Myös vertailu leirin käyneiden ja jo opetustapahtuman pitäneiden nuorten tunteissa saattaisi tuoda lisäarvoa toistettaessa tämän kaltaista kokonaisuutta.

Tallennettuna: