Haku

Katekoe : Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu

QR-koodi

Katekoe : Viherrakentamisen katemateriaalien vertailu

Kustannuksia viheralueiden hoidossa pyritään jatkuvasti vähentämään, mutta uudet säädökset kasviensuojeluaineiden käytössä kasvattavat hoidon kustannuksia rikkaruohojen kitkennässä. Katemateriaalit ovat hyvä keino ennalta ehkäistä rikkaruohojen kasvua istutusalueilla ja vähentää sekä hoidon tarvetta että kustannuksia.

Katteiden käyttöä varjostavat kuitenkin edelleen monet vanhanaikaiset kokemukseen ja oletukseen perustuvat tiedot, jonka vuoksi niiden testaaminen on erityisen ajankohtaista. Tässä työssä on pyritty selvittämään katteiden asentamiseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia, katteiden kykyä ehkäistä rikkaruohoja sekä verrata eri katteiden käyttöeroja.

Työssä on tutkittu ja seurattu Lepaalle Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun alueelle tehtyä katekoekenttää, jossa testattiin yhdeksää erilaista katemateriaalia. Tutkituissa katteissa oli orgaanisia katteita, maatuvia katekankaita sekä yhdistelmäkatteita, joissa ei ollut maatuvaa katekangasta.

Koe toteutettiin yhden kesän seurantana kesän 2014 aikana. Kokeessa parhaiten kokonaistaloudellisesti menestyivät ja ominaisuuksiltaan toimivat perinteiset kuusen- ja männynkuorikatteet, mutta rikkaruohojen torjunnassa parhaat tulokset saavutettiin suodatinkankaalla ja Typarilla, jotka oli peitetty sepelillä. Katekankaiden ongelmaksi muodostuivat istutusaukoista kasvavat rikkaruohot.

Jatkotutkimuksena työlle tulisi ehdottomasti toteuttaa tarkempi kustannusseuranta koekentän ylläpidon kustannuksista sekä seurata katemateriaalien maatumista.

Työn tilasi Viheraluerakentajat Ry

Tallennettuna: