Haku

Akaan kaava-alueiden viheralueiden hoitoluokitus

QR-koodi

Akaan kaava-alueiden viheralueiden hoitoluokitus

Tämä opinnäytetyö tehtiin Akaan puistoyksikölle kaupunginpuutarhuri Heli Laineen toiveesta. Tarkoituksena oli saada kaupungin taajama-alueilla sijaitseville puistoyksikön hoitoon kuuluville viheralueille hoitoluokitus helpottamaan työnjohtoa ja kustannusten arviointia sekä selvittää viheralueiden määrää, sijaintia ja kokoa.

Työssä käytettiin opasta Viheralueiden hoito, VHT’14, jonka mukaan tehtiin alueiden arviointi niiden sijaintia, kuntoa ja rakenteita vastaaviin hoitoluokkiin. Prosessissa otettiin huomioon kaupunkilaisten mielipide järjestämällä asukastilaisuus, jossa he pääsivät tutustumaan alustaviin hoitoluokkiin ja kertomaan oman mielipiteensä alueiden hoitoon.

Alueiden kartoitustyötä tehtiin ensin kartta-aineiston perusteella ja varmistamalla alueiden omistus. Tämän jälkeen maastokäynneillä arvioitiin alueiden hoitoluokitusta. Joidenkin alueiden rajojen varmistamiseen käytettiin apuna maastokäyntien lisäksi internetin karttaohjelmia ja ilmakuvia.

Tuloksena saatiin Akaan kaupungille kaavakarttapohjaan tehty kartta-aineisto, jossa näkyvät kaupungille kuuluvat viheralueet sekä niiden hoitoluokitus. Myös alueiden koot ja arvio hoitobudjetista selvitettiin käyttäen apuna Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n tekemää kyselyä.

Jatkossa alueiden kokoa voisi tarkistaa gps-laitteiston avulla sekä lisätä kiinteistöihin kuuluvat viheralueet hoitoluokituskarttoihin. Viheralueiden hoitoon kaupungin budjetissa osoitettujen varojen ja hoitoluokituksen perusteella lasketun kustannusarvion välistä eroa tulisi mahdollisesti kaventaa.

Tallennettuna: