Lähiruokaa julkiseen ruokapalveluun : Maakunnallisen ruokaketjun kehittäminen

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Lähiruokaa julkiseen ruokapalveluun : Maakunnallisen ruokaketjun kehittäminen

Suomalaisen lähiruoan puolesta, ja sen saamiseksi julkisiin ruokapalveluihin, on tehty pitkä poliittinen työ viimeisen kymmenen vuoden aikana. Toimintaa ohjaa vuonna 2013 hyväksytty lähiruokaohjelma. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisilla kehittämistoimenpiteillä lähiruoan osuutta alueen julkisissa ruokapalveluissa on pyritty edistämään ohjelmakaudella 2007 - 2013 ja millaiset haasteet nousevat esiin lähiruoan saamisessa alueen julkiseen ruokapalveluun. Tutkimuksessa oli mukana 32 hanketta ympäri Suomen. Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa hankkeiden loppuraportteja tarkasteltiin sisällönanalyysin avulla. Tutkimuskysymysten näkökulmasta loppuraporteista on nostettu esiin olennainen aineisto. Tämä esitellään opinnäytetyössä maakuntakohtaisesti hankkeittain. Opinnäytetyössä tulokset esitetään alueittain: Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen alue. Itä-Suomessa lähiruoasta valmistettiin puolivalmisteita julkiselle keittiölle oppilaitosyhteistyössä. Tuotanto siirtyi myöhemmin yritykselle. Länsi-Suomessa kuntien pienhankinnat saatiin avoimemmiksi. Muutos mahdollisti yrittäjille tasapuolisen osallistumisen kilpailutuksiin. Pohjois-Suomessa lähiruoasta tuli osa julkisia elintarvikehankintoja. Lähiruoan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa tukee kuntastrategiat. Etelä-Suomessa yrittäjät onnistuivat tarjoamaan lähiruokaa suurelle hankintayksikölle, mutta julkisen sektorin päätös kariutti saavutetun yhteistyön. Opinnäytetyön tuloksista on havaittavissa, että kuntapäättäjien tuki on merkittävin tekijä lähiruoan saamisessa julkiseen ruokapalveluun. Kehittämistoiminnassa tulisi vahvistaa yhteistyötä kuntapäättäjien kanssa. Lisäksi tulisi selvittää alueen tuottajien mahdollisuutta tarjota lähiruokaa, mikäli ostoyksiköt kilpailuttaisivat hankintansa joiltain osin itse. Myös lainsäädännön mahdolliset pullonkaulat on selvitettävä. Opinnäytetyön tarkoituksena on palvella hanketoimijoita tulevia kehittämishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet