Kokemuksia ja näkemyksiä uudistuvasta ammatillisesta oppimisesta

Aineiston käyttöoikeudet
QR-koodi

Kokemuksia ja näkemyksiä uudistuvasta ammatillisesta oppimisesta

Ammatillinen koulutus uudistuu. Uudet säädökset astuivat voimaan vuoden 2018 alussa. Tämä julkaisu on kooste ammatillisen koulutuksen toimijoiden puheenvuoroista muutostilanteen alkuvaiheissa. Artikkelit perustuvat pääosin ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden haastatteluihin. Julkaisua varten on haastateltu opiskelijoita, opettajia ja oppilaitosten hallintoa sekä työpaikkojen edustajia. Kahdessa ensimmäisessä artikkelissa tarkastelun kohteena ovat pedagogisen johtamisen kysymykset. Seuraavissa kahdessa artikkelissa kartoitetaan niitä kysymyksiä, joiden kanssa koulutuksen järjestäjät ovat tekemisissä ammatillisen koulutuksen uudistumistilanteessa. Julkaisun viidennessä ja kuudennessa artikkelissa tuodaan esille työelämänäkökulma ammatilliseen oppimiseen kahden erilaisen työpaikan kokemuksiin nojaten. Kahdessa viimeisessä artikkelissa näkökulmina ovat moniammatillinen yhteistyö ohjauksessa sekä ohjaavan arvioinnin merkitys oppimisen ohjaamisessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
ISSN
1456-2332