IHMISET JA LAATU : Laadunvarmistuskäsikirja laadunhallinnan välineenä Perhekeskus Tourutuvalla

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

IHMISET JA LAATU : Laadunvarmistuskäsikirja laadunhallinnan välineenä Perhekeskus Tourutuvalla

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistehtävänä, jonka tarkoituksena on ollut todentaa, varmistaa ja kehittää Perhekeskus Tourutuvan palveluiden laatua. Tavoitteena on ollut laatia Laadunvarmistuskäsikirja, joka toimii välineenä seuraavien tavoitteiden toteuttamiseen: muuttaa toimintakulttuuria, luoda apuväline perehdyttämiseen ja dokumentoida työyhteisön hiljaista tietoa ja osaamista. Kehittämistehtävä toteutettiin kiinteässä yhteistyössä MLL Jyväskylän yhdistyksen kanssa. Laatu on yksi organisaation menestyksen avaintekijöistä. Asiakkaan kokema laatu on äärimmäisen tärkeä menestyksen kannalta. Palveluorganisaatiossa, joihin myös opinnäytetyön kohdeorganisaatio Perhekeskus Tourutupa kuuluu, tuloksen määrää asiakkaan kokema palvelun laatu. Palveluiden laadun tärkeimpänä avaimena on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Laatu ei synny vain toimivista prosesseista ja hyvästä johtamisesta, vaan myös niiden takana olevista inhimillisistä tekijöistä. Organisaation laatu syntyy yhteistyön tuloksena. Opinnäytetyöprosessi toteutettiin työyhteisön kehittämistehtävänä prosessikehittämisen viitekehystä mukaillen. Tärkein käytetty metodi kehittämisprosessissa on ollut keskustelu, dialogisuus. Toisena kehittämismenetelmänä opinnäytetyöprosessissa on käytetty prosessiarviointia, jonka avulla voidaan arvioida prosessin toteutusta ja edistymistä. Sillä on myös kehittämisprosessia lujittava ote. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena työnä, joka koostuu kahdesta osiosta: raportista ja tuotoksena syntyneestä Laadunvarmistuskäsikirjasta, joka on luottamuksellinen asiakirja. Annan työn ohjaajille luvan säilyttää käsikirjaa luottamuksellisesti sekä käyttää osia siitä opetustarkoitukseen mainiten käsikirjan tekijän.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet