Kuolevan potilaan kohtaaminen ja tukeminen saattohoitoprosessin aikana : Oppitunnit sairaanhoitajaopiskelijoille

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Kuolevan potilaan kohtaaminen ja tukeminen saattohoitoprosessin aikana : Oppitunnit sairaanhoitajaopiskelijoille

Kuolevan potilaan hoito on osa hoitotyön kokonaisuutta. Kuolevan potilaan hyvä hoito helpottaa kuoleman lähestymisen sietämistä potilaan, omaisten sekä hoitohenkilökunnan näkökulmista. Saattohoito poikkeaa tavanomaisesta hoitotyöstä, sillä enää ei pyritä parantamaan potilasta. Tavoitteena on mahdollistaa hyvä kuolema. Potilaan aidolla kohtaamisella mahdollistetaan hoitosuhteen luominen luotettavaksi ja turvalliseksi. Saattohoito painottuu kivun ja oireiden lievittämisen lisäksi potilaan tukemiseen. Hoitajan on tunnistettava potilaan tuen tarpeet ja vastattava niihin. Omaiset on myös otettava huomioon, sillä heidän hyvinvointinsa ja jaksamisensa auttavat potilastakin voimaan paremmin. Omaisten hyvinvointi edistää heidän jaksamistaan osallistua potilaan hoitoon ja tukemiseen. Kuolevan potilaan hoitotyön opetus on tutkitusti vähäistä, vaikka sairaanhoitajan osaamistavoitteisiin kuuluu palliatiivisen ja saattohoidon osaaminen. Hoitotyön opiskelijoille kuolevan potilaan kohtaaminen on ollut sekä merkityksellistä että haastavaa. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden taitoja kuolevan potilaan ja omaisten tukemisessa ja kohtaamisessa. Opinnäytetyön tehtävänä oli oppituntien järjestäminen Karelia-ammattikorkeakoulun viidennen lukukauden opiskelijoille. Oppituntien teemoiksi valikoituivat alkukartoituksen avulla saattohoitoprosessi, kuolevan potilaan kohtaaminen, kuolevan potilaan tukeminen ja omaisten tukeminen. Opetusmenetelminä käytettiin luennointia, tapauskertomuksia sekä digitaalista peliä. Opetusta havainnollistivat diaesitys, video, kokemukset sekä käytännön esimerkit. Oppitunneista saatu palaute oli positiivista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet