"Isä, olethan kanssani"  : Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -opaslehtinen isälle

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

"Isä, olethan kanssani"  : Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen -opaslehtinen isälle

Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen laatu vaikuttavat kokonaisvaltaisesti vauvan kasvuun ja kehitykseen. Varhaiset kokemukset hoitavan aikuisen kanssa luovat pohjan tuleville vuorovaikutussuhteille, itsetunnolle ja mielenterveydelle. Koska vauva muodostaa erilliset kiintymyssuhteet molempiin vanhempiinsa, myös isän on tärkeää luoda turvallinen suhde vauvansa kanssa. Isän on myös tärkeää tukea ja kannustaa äitiä imetyksessä, sillä imetyksellä on todettu olevan lukuisia hyötyjä vauvan ja äidin hyvinvoinnille. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää varhaisen vuorovaikutuksen myönteistä kehitystä isän ja vauvan välillä, tukea isyyteen kasvua sekä kannustaa isiä olemaan puolison imetyksen tukijana. Tehtävänä oli tuottaa Viitasaaren äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan käyttöön isille suunnattu varhaista vuorovaikutusta tukeva opaslehtinen internet- ja paperiversiona. Opaslehtinen sisältää tietoa varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkityksestä sekä isyyteen kasvun vaiheista. Opaslehtisessä on myös esitetty konkreettisia neuvoja siihen, kuinka isä voi edistää suhdetta vauvaan sekä tukea äitiä imetyksessä. Opaslehtistä arvioitiin muun muassa pyytämällä siitä palautetta toimeksiantajalta ja toteuttamalla palautekysely 15 isälle tai tulevalle isälle. Saadun palautteen perusteella opaslehtistä pidettiin hyödyllisenä kohderyhmälle. Terveydenhoitajat voivat hyödyntää opaslehtistä työskennellessään neuvoloissa tulevien ja tuoreiden isien kanssa. Isien on mahdollista lukea opaslehtistä myös Viitasaaren kaupungin internetsivujen kautta. Jatkossa voitaisiin tehdä opaslehtisiä varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta myös monimuotoisille perheille.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet