Haku

Markkinointisuunnitelma mehiläistarhaajalle

QR-koodi

Markkinointisuunnitelma mehiläistarhaajalle

Tiivistelmä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia markkinointisuunnitelma mehiläistarhaajalle. Opinnäytetyön toimeksiantaja toimii vuonna 2017 mehiläistarhauksen aloittanut yrittäjä. Yrittäjällä ei ole ollut ennestään markkinointisuunnitelmaa, joten tavoitteena oli saada luotua toimiva ja helposti yrittäjän muokattavissa oleva, toimintaa kehittävä markkinointisuunnitelma.

Opinnäytetyö on toiminnallinen ja sitä täydennettiin haastattelulla. Teoriaosuudessa on käytetty aineistona alan kirjallisuutta sekä sähköisiä lähteitä. Teoriaosuus käsittelee eri analyyseja, mm. yrityksen nykytilasta sekä tulevaisuuden uhista. Produktio-osiossa analyysit on tehty toimeksiantajan näkökulmasta. Sosiaalisen median osiossa on käsitelty toimeksiantajalle sopivia sosiaalisen median kanavia. Produktiossa kerrotaan ne sosiaalisen median kanavat, joita toimeksiantaja hyödyntää tai alkaa tulevaisuudessa hyödyntämään.

Opinnäytetyön tuloksena syntyi käytännönläheinen markkinointisuunnitelma toimeksiantajan käyttöön. Produkti helpottaa markkinoinnin suunnitelmallista toteuttamista. Markkinointisuunnitelma sisältää vuosikellon, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön heti syksyllä 2021.

Tallennettuna: