Opas Kiteellä asuvan muistisairaan omaiselle

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Opas Kiteellä asuvan muistisairaan omaiselle

Muistisairaudet lisääntyvät koko ajan väestön ikääntymisen ja odotettavissa olevan eliniän pidentymisen vuoksi. Maailmassa yli 35 miljoonaa ihmistä sairastaa dementiaa. Suomessa vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairasti vuonna 2010 yli 95 000 ihmistä ja lievää muistisairautta noin 30 000 - 35 000 ihmistä. Arvioidaan, että vuonna 2020 vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä on 130 000. Tämä toiminnallinen opinnäytetyö tehtiin Kiteen kaupungin toimeksiannosta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää potilasohjausta kokoamalla tietoa etenevistä muistisairauksista ja omaisen jaksamisesta opasta varten. Opinnäytetyön tehtävänä oli tuottaa opas muistisairaiden omaisille, joiden läheinen on Kiteellä, omassa kodissaan asuva yli 65-vuotias etenevää muistisairautta sairastava. Opas tehtiin Kiteen kaupungin muistihoitajien työvälineeksi suullisen ohjauksen tueksi. Muistihoitajat antavat oppaan vastaanotolta diagnoosin saamisen jälkeen ensimmäisten käyntikertojen yhteydessä. Oppaan tavoitteena on, että omainen saa tietoa yleisimmistä etenevistä muistisairauksista, paikallisia yhteystietoja ja kannustusta jaksamiseen. Jatkotutkimusaiheiksi nousivat Kiteen kaupungin muistipalvelujen saatavuuden, riittävyyden ja asiakastyytyväisyyden tutkimiset. Lisäksi vastaavia oppaita voisi tehdä muillekin paikkakunnille eri kansansairauksista päivitettynä heidän omilla yhteystiedoillaan, palveluillaan ja hoitopoluillaan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Avainsanat
Koulutusohjelmat