Haku

Valmentava johtaminen ja sen kehittäminen Riveriassa

QR-koodi

Valmentava johtaminen ja sen kehittäminen Riveriassa

Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää valmentavan johtamisen toteutumista Riverian johdon eri tasoilla sekä pohtia sen kehittämistarpeita. Tarve tutkimukselle tuli työyhteisössä esille tulleen johtamiskulttuuriin tyytymättömyyden ilmennyttyä.

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Opinnäytetyön tietoperustana käytettiin Riverian strategiaa 2022–2025 ja valmentavaan johtamiseen liittyvää kirjallisuutta. Esihenkilöiden ja työntekijöiden kyselyn avulla selvitettiin tunnistavatko työntekijät ja esihenkilöt, mitä valmentava johtaminen työyhteisössä tarkoittaa sekä kokevatko työntekijät heitä johdettavan valmentavalla johtamistavalla. Kyselyt on toteutettu Webropol-kyselyllä, joka sisälsi väittämiä ja avoimia kysymyksiä.

Tulokset osoittavat, että Riveriassa käytetään valmentavaa johtamista lähiesihenkilötasolla. Vastaajaryhmät eivät koe, että valmentavaa johtamista käytettäisiin yleisesti ylemmän johdon johtamistapana ja sen myötä ilmeni tyytymättömyys nykyiseen johtamistapaan. Tuloksista koostettiin kehittämisehdotukset Riverian ylimmälle johdolle valmentavan johtamisen kehittämiseksi. Keskeisin kehittämisehdotus on kaikkia arvostavan, kunnioittavan, kuuntelevan ja huomioonottavan keskustelukulttuurin kehittäminen. Tulevaisuudessa olisi hyvä tutkia uuden organisaation käyttöönoton vaikutuksia valmentavaan johtamistapaan.

Tallennettuna: