Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Terveyden edistäminen Sydänliiton Kemin Verkossa ja verkkareissa -hankkeessa terveysneuvonnan ja -liikunnan avulla

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Terveyden edistäminen Sydänliiton Kemin Verkossa ja verkkareissa -hankkeessa terveysneuvonnan ja -liikunnan avulla

Sydänsairaudet ovat yksi Suomen suurimmista kansanterveyden riskiryhmistä. Nykyään pyritään kiinnittämään huomiota väestötasolla elämäntapoihin jo varhaislapsuudesta alkaen sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Terveyden edistämisellä voidaan vaikuttaa merkittävästi sydänsairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveyden edistämisellä tarkoitetaan niitä asioita, joiden oletetaan lisäävän ihmisten hyvinvointia ja ehkäisevän sairauksilta. Sydänliitto järjestää toimintaa, joka tukee kansalaisten terveyden edistämistä. Sydänliiton järjestämä Kemin Verkossa ja verkkareissa -hankkeen ensisijainen tavoite on liikunnan lisääminen yksilötasolla. Tämä projekti tukee tavoitteita erilaisin fysioterapeuttisin menetelmin. Tämän projektin tavoitteena on motivoida ja innostaa pilottiryhmän jäseniä terveysliikunnan pariin liikuntakokeilun, kehonkoostumus-, kestävyys- ja puristusvoimamittausten sekä terveysneuvonnan avulla. Pilottiryhmälle suunnattua toimintaa toteutettiin vuonna 2011, helmi–syyskuun välisenä aikana, kuutena päivänä. Tämän projektin pitkän aikavälin tavoitteena on terveyttä edistämällä saada aikaan vaikuttavuutta sydänsairauksien ennaltaehkäisyssä. Pitkän aikavälin tuloksia ei voida arvioida projektin aikana. Tämän projektin onnistumista arvioitiin pilottiryhmälle kohdistetulla kyselylomakkeella. Kyselyn perusteella projekti oli onnistunut. Pilottiryhmäläiset kokivat, että projektilla oli vaikutuksia heidän terveyden edistämisessä. Pilottiryhmän kokemuksia tuki heille suunnattujen testien tulosten parantumiset. Erityisen merkittävä tulos oli viskeraalisen rasvan määrän laskusuhdanne. Tulevaisuudessa tätä projektia voivat hyödyntää terveyden edistämistä sydänsairauksien ennaltaehkäisyssä järjestävät hankkeet.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet