Haku

Teemaillat seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Pajakorvan ja Kairatien asuntoloissa asuville 15-18-vuotiaille nuorille : "...koska seksuaalisuus on tärkeää! Eikä jätetä nuoria yksin tässä asiassa."

QR-koodi

Teemaillat seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän Pajakorvan ja Kairatien asuntoloissa asuville 15-18-vuotiaille nuorille : "...koska seksuaalisuus on tärkeää! Eikä jätetä nuoria yksin tässä asiassa."

Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää Rovaniemen koulutuskuntayhtymän asuntoloissa asuville 15–18-vuotiaille nuorille seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvät teemaillat. Tavoitteenamme oli tuoda asuntoloissa asuville nuorille tietoa seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja niiden monimuotoisuudesta. Oikean ja tutkitun tiedon avulla pyrimme siihen, että he kokisivat oman seksuaalisuutensa positiivisena voimavarana ja kykenisivät tekemään sitä koskevia päätöksiä vastuuntuntoisesti. Henkilökohtaisena tavoitteenamme oli oppia seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä, jotta kynnys niiden puheeksi ottamiseen asiakkaiden ja potilaiden kanssa madaltuisi. Tavoitteenamme oli myös kehittyä ohjaajina, koska ohjaus on tärkeä osa laadukasta hoitotyötä.

Nuoret saivat itse vaikuttaa teemailloissa käsiteltäviin aiheisiin. Kartoitus näistä aiheista tehtiin tammikuussa 2013 ja eniten ääniä saaneet aiheet valittiin teemailtoihin. Aiheita oli yhteensä seitsemän ja ne käsittelivät seksuaalisuutta ja seksuaaliterveyttä nuorten näkökulmasta. Teemaillat järjestimme huhtikuussa 2013 Kairatien ja Pajakorvan asuntoloissa. Teemailtoja oli molemmissa asuntoloissa kaksi ja niihin osallistui yhteensä 25 nuorta, kolme asuntolaohjaajaa sekä yksi harjoittelija.

Keräsimme asuntoloissa palautteen viimeisten teemailtojen jälkeen ja saimme yhteensä 15 vastausta. Saamamme palautteen mukaan suurin osa vastaajista oli kokenut käsitellyt aiheet hyödyllisiksi. Verrattuna aikaisempaan, he myös ajattelivat myönteisemmin omasta seksuaalisuudestaan ja seksuaaliterveydestään. Enemmistö vastaajista koki myös vastuullisuutensa lisääntyneen suhteessa seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen.

Toivomme, että tätä työtä voitaisiin hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä nuorten seksuaaliterveyden edistämistä ja seksuaalikasvatusta.

Tallennettuna: