Haku

Kivuton frisbeegolfkierros: opas oheisharjoitteluun yleisimpien vammojen ehkäisyyn

QR-koodi

Kivuton frisbeegolfkierros: opas oheisharjoitteluun yleisimpien vammojen ehkäisyyn

Opinnäytetyön tyyppi oli muodoltaan toiminnallinen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opas oheisharjoitteluun vähintään amatööritason frisbeegolf kilpapelaajille yleisimpien vammojen syntymisen riskin pienentämiseksi. Kohderyhmänä on toimeksiantajaseuran vähintään amatööritason frisbeegolf kilpapelaajat. Tavoitteena oli ensisijaisesti vähentää vammojen esiintyvyyttä oheisharjoittelua tukevan oppaan avulla. Tavoitteena oli myös lisätä tietämystä lajissa esiintyvistä vammoista. Aiempaa tutkittua tietoa erityisesti frisbeegolfin vammoista ja lajista on rajallisesti, joten työn yhtenä tavoitteena nähtiin myös olemassa olevan tutkimustiedon kerääminen yhdeksi kokonaisuudeksi ja sen jakaminen oppaan muodossa lajin harrastajille.

Opinnäytetyön viitekehyksessä käydään ensin läpi itse frisbeegolfia, missä esitellään lajin historiaa, sääntöjä ja heittämistä (heittotyylit tarkemmin liitteissä). Toisessa osiossa käsitellään termiä urheiluvamma, mitä tekijöitä sen taustalla on ja mitkä kehonosat ovat herkimpiä vammautumaan frisbeegolfissa ja muissa heittolajeissa. Viitekehyksen viimeinen käsiteltävä asia on urheilufysioterapia ja mitä asioita pitää oheisharjoittelussa huomioida vammariskin pienentämisen näkökulmasta. Opinnäytetyö ja sen oheistuotteena tuleva opas oli suunniteltu ja toteutettu erityisesti fysioterapeuttisesta näkökulmasta.

Oppaassa liikkeiden pääasiallisena pyrkimyksenä oli tutkitun tiedon perusteella vammaherkimpiä niveliä tukevien lihasten harjoittaminen. Liikkeet on pohdittu lähdemateriaalien, muiden alan toimijoiden tuottaman aineiston sekä oman kliinisen päättelyn avulla. Liikkeet valittiin opinnäytetyön lajianalyysin ja tutkimamme lajikohtaisen, sekä yleisen heittolajien biomekaniikan, sekä tutkimustiedon pohjalta. Liikkeitä pohtiessa pidettiin mielessä jokaisessa vaiheessa fysioterapeuttinen näkökulma eli mitä heiton missäkin vaiheessa tapahtuu ja mitkä kehonosat kuormittuvat eniten. Opinnäytetyön tuloksena syntynyttä opasta voivat hyödyntää toimeksiantajan lisäksi fysioterapeutit ja valmentajat, jotka esimerkiksi toimivat pelaajien taustalla.

Tallennettuna: