Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Luottoriskien hallinta ja perintä vakuudettomia kulutusluottoja myönnettäessä

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä ohjeistus, joka olisi apuna ja ohjeena kulutusluottotoimintaa harjoittaville tai sellaista aloittaville yrityksille ja niiden myynti- ja luottohenkilöstölle sekä toimisi myös uuden alalle tulevan henkilöstön perehdytysmateriaalina. Työssäni käsittelen luotonantotoimintaa, luottoriskejä ja niiden hallintaa, yksityishenkilön kulutusluoton perintää, velkajärjestelyä sekä ulosottoa velkojayrityksen kannalta. Koska useimmat kulutusluottotoimintaa harjoittavat yritykset myyvät ja tarjoavat luottoa käytännössä vain yksityishenkilöille, on työstä rajattu pois yritysten välisen luottokaupan tarkastelu. Opinnäytetyön teoreettisena lähdeaineistona käytettiin alan kirjallisuutta, aihepiiriin oleellisesti liittyviä lakeja sekä luotettavia Internet-lähteitä. Esimerkkeinä työssä on käytetty vakuudetonta luottoa myöntävän yrityksen Y luottopäällikön X:n haastattelussa antamia vastauksia. Opinnäytetyöni ohessa syntyi myös käytännöllinen ohjeistus eräälle postimyyntiä harjoittavalle yritykselle, mutta salassapitosäännösten vuoksi se ei ole mukana arvosteltavassa julkisessa opinnäytetyössä. Asiasanat kulutusluotto, luottoriski, perintä, ulosotto, velkajärjestely

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat