Haku

Uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma, case Olarin voimistelijat ry

QR-koodi

Uuden työntekijän perehdytyssuunnitelma, case Olarin voimistelijat ry

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajaorganisaatiolle perehdytyssuunnitelma uuden työntekijän perehdyttämiseksi. Toiminnallisen työn tavoitteena oli rakentaa seuralle informatiivinen ja selkeä perehdytyssuunnitelmakokonaisuus, joka olisi helposti hyödynnettävissä seuran toiminnassa. Perehdytyssuunnitelman sisällöllisenä tavoitteena oli tehdä perehdytyskokonaisuus, joka tukee seuran uusien yöntekijöiden laatua työssä sekä motivaatiota työtä kohtaan. Toimeksiantajaorganisaationa opinnäytetyölle toimii urheiluseura Olarin voimistelijat.

Kehittämistehtävänä opinnäytetyössä oli toimeksiantajaorganisaatiolta annettu perehdytyssuunnitelman luominen. Perehdytyssuunnitelman avulla luotava perehdytys tukee seurassa laajempaa kehittämistavoitetta valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämisessä.

Viitekehyksenä työssä käsiteltiin useasta näkökulmasta perehdytystä, sen taustaa, määritelmää ja hyötyjä, perehdytystä urheiluseurassa, urheiluseuraa työympäristönä ja ajankohtaisia aiheita urheiluseurassa työskentelyyn liittyen sekä perehdytyssuunnitelmaa ja sen laatimista teoreettisesta näkökulmasta.

Perehdytyssuunnitelmaa rakennettiin laadullisten teemahaastatteluiden avulla, jotka toteutettiin eri rooleissa toimiville nykyisille työntekijöille. Haastatteluista kerätystä aineistosta poimittiin tärkeimmät aiheet osaksi perehdytyssuunnitelmaa. Perehdytyssuunnitelmasta rakennettiin 20 sivuinen selkeä tuotos, joka sisältää perehdytyksen taustaa, vastuita, valmiita materiaaleja sekä konkreettisen perehdytyskokonaisuuden suunnitelman.

Opinnäytetyön tuotoksesta syntyi käytännönläheinen, konkreettinen ja helposti hyödynnettävä kokonaisuus, johon toimeksiantaja oli erinomaisen tyytyväinen. Toimeksiantajan alustamana, perehdytyssuunnitelman kehitysehdotuksena tulevaisuudelle olisi perehdytyksen digitalisointi. Perehdytyssuunnitelman mukaan perehdytys sisältää paljon pakollisia fyysisiä osioita, mutta materiaalit, analyysit muun muassa olisi mahdollista viedä digitaaliselle alustalle.

Tallennettuna: