Haku

Yhteistyökumppanitoiminnan kehittäminen: case Blackbirds United ry

QR-koodi

Yhteistyökumppanitoiminnan kehittäminen: case Blackbirds United ry

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Blackbirds United ry, joka on Keravalainen salibandyn erikoisseura. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kehittämiskeinoja Blackbirds United ry:n yhteistyökumppanitoimintaan. Käytännön työksi valittiin yhteistyökumppanuustoiminnan opas ja yhteistyökumppanihankinnassa hyödynnettävän esityksen luominen. Tämän lisäksi osana opinnäytetyötä toteutettiin vertailuanalyysitutkimus lähialueen urheiluseurojen yhteistyökumppanitoiminnasta. Toimeksiantajalle toteutettiin myös yhteistyökumppanirekisteripohja ja sähköpostiviestipohja.

Opinnäytetyön tietoperustan viitekehys keskittyy urheilumarkkinointiin ja sponsorointiin. Lisäksi tietoperustassa käsitellään vertailuanalyysiä ja salibandyä. Urheilumarkkinoinnissa paneudutaan esimerkiksi urheilutuotteeseen ja urheilukuluttajaan. Sponsoroinnissa kuvataan erilaisia näkökulmia yhteistyökumppanitoiminnan ja sidosryhmien puolelta.

Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyön taustatyössä hyödynnettiin vertailuanalyysiä ja aihealueeseen tutustuttiin myös tietoperustaa hyödyntäen. Käytännön työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä Blackbirds United ry:n kanssa. Käytännön työstä tehtiin seuralle esityksiä ja ehdotuksia, jotka muotoutuivat lopulliseen muotoon seuran kommenttien perusteella. Opinnäytetyön tuloksena syntyi toimiva yhteistyökumppanitoiminnan opas, yhteistyökumppanihankinnassa hyödynnettävä esitys seurasta ja sen tarjoamista tuotteista, vertailuanalyysi lähialueen urheiluseurojen yhteistyökumppanitoiminnasta, yhteistyökumppanirekisteri, sekä laaja tietoperusta.

Tallennettuna: