Usean kirjaston palveluissa katko. Tarkempia tietoja uutisessa.

Haku

Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen digitaalisen markkinoinnin ja brändimielikuvan rakentamisen keinoin

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Asiakaspalvelukokemuksen parantaminen digitaalisen markkinoinnin ja brändimielikuvan rakentamisen keinoin

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suorittaa markkinointiin liittyviä toimeksiantoja yritykselle, jossa kirjoittaja työskentelee myyjänä. Työskentelyä seurataan päiväkirjamuotoisesti kymmenen viikon ajan. Jokaiselle raportointiviikolle asetetaan tavoitteet, jotka tuodaan esille viikon alussa. Työviikon lopussa käydään kattavampi viikkoanalyysi. Viikkoanalyyseissä käsitellään kulunutta viikkoa, viikon teemaa, laaditaan aiheen tietoperustaa ja esitetään kehitysehdotuksia. Opinnäytetyön tietoperusta koostuu ammattikirjallisuudesta, artikkeleista ja muista sähköisistä lähteistä. Lisäksi työssä on hyödynnetty kollegoiden asiantuntemusta. Osana opinnäytetyötä tehtävät toimeksiannot liittyvät digitaaliseen markkinointiin ja brändimielikuvaan. Tavoite on myös kehittyä itse myyjänä sekä saada käytännön kokemusta markkinointitoimenpiteistä ja brändäyksestä. Opinnäytetyön tuloksena syntyi monia tuotoksia mm. markkinointimateriaalien ja uutiskirjeiden muodossa, kehitysehdotuksia liittyen markkinointiin ja brändiin sekä huomioita omasta kehittymisestä myyjänä.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet