Ensiapupäivä Epoon koululla

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Ensiapupäivä Epoon koululla

Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ensiapupäivä Porvoossa Epoon alakoulun oppilaille lisäten koululaisten tietoa ensiavusta, sekä antaa rohkeutta käyttää opittua tietoa käytännössä. Lisäksi omana tavoitteena oli kehittyä opetustilanteen suunnitellussa ja toteutuksessa, jota voidaan hyödyntää tulevana hoitotyönammattilaisena. Tämän opinnäytetyön teoriapohja koostuu pääosin Engeströmin näkemykseen opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Dunderfeltin elämänkaaripsykologiasta hyödynnettiin hänen näkemyksiään mitä tulee huomioida ala-asteikäistä opettaessa, sekä miten lapsen kehitys vaikuttaa oppimiseen. Ensiapupäivän oppisisältö kerättiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen pohjalta sekä Epoon koulun opettajien toiveista. Teoriapohjana ensiapuopetuksessa käytettiin Punaisen Ristin ensiapuohjeita. Ensiapupäivän toteutus arvioitiin havainnoiden ja haastatellen osallistujia. Ensiapupäivä toteutettiin Porvoossa helmikuussa 2015. Oppilaat oli jaettu kuuteen ryhmään, jotka olivat kestoltaan noin 45 minuuttia. Oppisisällöt olivat pääsääntöisesti samanlaiset kaikissa ryhmissä, mutta joissain tilanteissa sovellettiin aiemmin tehtyä suunnitelmaa. Ensiapupäivä onnistui hyvin, koska valmistauduimme päivään huolellisesti ja teimme tarkan suunnitelman. Arvioinnin perusteella voi sanoa, että päivä oli hyödyllinen ja ensiaputaitojen kertausta ja opetusta tarvittiin. Opetustilanteen päätteeksi oppilaita kehotettiin kertaamaan opittuja tietoja kotona, sekä tarkistamaan kotona sijaitsevan ensiapukaapin sisällön. Ensiapupäiviä pitäisi lisätä kouluissa, koska tällä hetkellä peruskouluissa ensiavun opetus on vähäistä. Lisäämällä ensiavun opettamista voidaan ehkäistä sairaalahoitoa ja jopa kuolemantapauksia. Saatujen palautteiden perusteella voidaan todeta, että ensiapupäiville olisi kysyntää myös tulevaisuudessa.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet
Avainsanat
Koulutusohjelmat