Mikkelin jäähallin mediatekniikka ja jääkiekko-ottelutapahtuman vertailu

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Mikkelin jäähallin mediatekniikka ja jääkiekko-ottelutapahtuman vertailu

Mikkelin Jukureiden jääkiekko-otteluiden sisällön tutkiminen ja vertailu Kouvolan sekä Jyväskylän otte-luihin oli tärkeää, jotta Jukureilla olisi mahdollisuus löytäää kehittämisideoita omiin ottelutapahtumiinsa. Vertailussa on käytetty Jyväskylässä katsojille tehdyn jääkiekko-ottelutapahtuman tyytyväisyyskyselyn tuloksia ja tehty havaintoja sen perusteella. Mikkelin jäähallilla on mediatuotannoissa ollut käytössä Mikkelin ammattikorkeakoulun Canon XF 305-kamerat. Miehitettyjä kameroita otteluissa on viisi, joilla kuvataan laajaa sekä tiivistä pelikuvaa. Me-diakuution sisältö koostuu otteluissa pääasiassa ottelunaikaisesta pelikuvasta, mutta siellä esitetään myös mainoksia, hidastuksia ja muiden otteluiden tuloksia ja tilanteita. Jäähallille tarvittiin myös ohjeistus AV-tekniikan käyttöönottoon. Ohje on tarkoitettu kokemattomille hallin AV-tekniikan ja mediakuution käyttäjille. Ohje löytyy työstä pitkänä versiona päätekstistä ja varsi-nainen hallille tarkoitettu versio on liitteinä työn lopussa. Ohje koostuu selkeästä tekstiosuudesta ja oh-jeistavista kuvista. Opinnäytetyön teoriaosuus sisältää asiaa näyttöpäätteissä käytettävistä tekniikoista, lyhyesti resoluutiois-ta sekä H.264- ja MPEG-4-tiedostomuodoista. Näyttöjen tekniikassa selvitetään, miten LED-, OLED-, Plasma- ja LCD-näytöt toimivat. Resoluutio-osassa käydään lyhyesti läpi, mitä käsite tarkoittaa ja esite-tään erikokoisten resoluutioiden eroja kuvan avulla. Tiedostomuodoista H.264 ja MPEG-4 käydään läpi niiden kehityksestä ja ominaisuuksista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet