Prosessiorganisaatio metsänhoitoyhdistyksen organisaatiomallina

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Prosessiorganisaatio metsänhoitoyhdistyksen organisaatiomallina

Metsänhoitoyhdistyksissä työt on hoidettu perinteisesti maantieteellisillä perusteilla jaetuilla vastuualueilla. Työmaiden markkinointi, hankinta sekä töiden toteutus on hoidettu vastuualueen toimihenkilön toimesta, jonka vuoksi toimihenkilöiden toimenkuvat ovat olleet hyvin laajoja. Liiketoiminnan ja palvelujen määrän kasvaessa organisaation rakenteen, toimenkuvien ja palveluiden toteuttamisen tarkasteleminen kokonaisvaltaisesti oli tullut ajankohtaiseksi. Laaja palveluvalikoima asetti haasteita toimihenkilöiden ammattitaidon ylläpitämiselle kaikilla osa-alueilla. Työssä jaksamisen osalla nähtiin myös riskejä, koska toimihenkilöiden täytyi keskittyä moneen asiaan yhtä aikaa ja työpäivistä muodostui usein hyvin rikkonaisia. Työssä kuvataan prosessimaiseen ajatteluun perustuvan organisaatiomuutoksen toteutus ja johtaminen metsänhoi-toyhdistyksessä. Suurin muutos oli palvelujen myynnin ja hankkeiden toteutuksen eriyttäminen. Palvelujen markki-noinnista ja myynnistä vastaisivat jatkossa metsäasiantuntijat. Hankkeiden toteuttamisesta vastasivat korjuuesimies- ja metsänhoitoesimiehet maantieteellisesti laajoilla alueilla. Prosessikaaviot ja prosessikuvaukset laadittiin kaikista metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon ydinprosesseista. Muutoksen johtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota muutoksen laajuuden vuoksi. Koko henkilöstö oli mukana muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa koko hankkeen ajan, jonka vuoksi henkilöstö sitoutui muutoksen läpivientiin. Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöiden lisäksi yrittäjät ja metsurit, joiden arvokasta kokemusta hyödynnetään yleisesti liian vähän toiminnan kehittämisessä. Muutos toteutettiin onnistuneesti. Prosessiorganisaation etuina koettiin toimenkuvien selkeytyminen. Metsäasiantuntijat pystyivät keskittymään tiiviimmin metsänomistajien palvelemiseen, myös metsänviljelyn aikaan. Korjuu- ja metsänhoitoesimiehet vastasivat töiden toteutuksesta aiempaa laajemmalla alueella. Yrittäjien ja metsurien suuntaan toimintatavat yhtenäistyivät ja toiminta oli selkeämpää, koska heillä oli vain yksi esimies.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet