Esiintymisasu Weera-yhtyeen laulajalle

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Esiintymisasu Weera-yhtyeen laulajalle

Opinnäytetyöni tavoitteena oli suunnitella ja valmistaa esiintymisasu toimeksiantajalleni Veera-Elina Suonmaalle, joka esittää suomenkielistä pop-musiikkia Weera-nimellä bändinsä kanssa. Valitsin esiin-tymisasun suunnittelun ja valmistuksen opinnäytetyön aiheekseni, koska koen mieleiseksi vaatteiden valmistuksen yksittäisille henkilöille ja haluaisin tehdä vastaavia töitä tulevaisuudessa. Tein taustatutkimusta käyttäjälähtöisestä suunnittelusta ja otin siitä saatuja tietoja huomioon suunnitel-lessani esiintymisasua. Käytin työssäni FEA-mallia, joka soveltuu hyvin käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, koska siinä keskitytään käyttäjään ja häntä ympäröivään kulttuuriin. Suunnittelua varten haastattelin Suonmaata ja sen avulla selvitin hänen toiveitaan ja tarpeitaan esiintymisasulta. Haastattelun pohjalta tein oman sovelluksen FEA-mallista, josta ilmenevät suunnittelun tärkeimmät kriteerit ja käytin sitä suunnittelun apuna. Tein myös suunnittelun avuksi moodboardin, johon keräsin kuvia esiintymisasun halutusta tunnelmasta ja viesteistä, jotka liittyvät tarunomaisuuteen ja mystisyyteen. Näiden avulla suunnittelin esiintymisasun, johon sisältyy hihaton yläosa, hame, alushame sekä hupullinen bolero. Lopuksi pyysin toimeksiantajalta palautetta valmiista esiintymisasusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta. Hän ei ollut vielä ehtinyt käyttää valmistamiani vaatekappaleita esiintyessään, mutta oli tyytyväinen lopputulokseen. Hän oli myös sitä mieltä, että esiintymisasua voi muunnella hyvin erikokoisiin tapahtu-miin.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet