Ampumaratatoiminnan sijoittamismahdollisuudet Riihimäellä

Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia.

QR-koodi

Ampumaratatoiminnan sijoittamismahdollisuudet Riihimäellä

Räiskylän ampumaradan lakkauttamisen seurauksena uuden ampumaradan sijoittamismahdollisuuksien selvittäminen on noussut Riihimäellä ajankohtaiseksi aiheeksi. Lakkauttamisen myötä Riihimäellä ei ole käytössä olevaa ampumarataa, joten ampumaurheilun harrastusmahdollisuudet ovat heikentyneet merkittävästi. Riihimäen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että ampumaurheiluun liittyvät mahdolliset aluevaraukset tullaan ratkaisemaan vireillä olevassa yleiskaava 2035:ssä. Tässä insinöörityössä selvitettiin kivääriradan ja ampumahiihtoradan sijoittamismahdollisuudet Riihimäellä, koska näille ratatyypeille tarve on ampumaharrastajien keskuudessa ilmeisin. Työtä hyödynnetään yleiskaavaa varten laadittavan ampumarataselvityksen aineistona. Kivääriradan sijoittamismahdollisuuksia kuvaamaan laadittiin koko Riihimäen kaupungin kattava paikkatietoanalyysi, jossa huomioitiin melulle herkät kohteet, melun leviämiseen vaikuttavat maanpinnan korkeustasot ja ampumaratatoiminnasta aiheutuville haitta-aineille herkät alueet. Paikkatietoanalyysissa mahdollisiksi osoittautuneille alueille sovitettiin kivääriammunnasta aiheutuvan melun leviämistä kuvaava sapluunamalli. Sapluunamallitarkastelussa Riihimäen kaupungin alueelta ei löydetty edellytyksiä melusuojaamattoman kivääriradan sijoittamiselle. Kivääriradan sijaintipaikkamahdollisuuksia tarkasteltiin myös tilanteessa, jossa ampumaradalle rakennettaisiin melun leviämistä torjuvia rakenteita. Tässä tarkastelussa eri näkökohdat, kuten suunniteltu maankäyttö, melun leviäminen ja ampumaolosuhteet, huomioiden parhaaksi ampumaratasijainniksi osoittautui Vähäjärven alue. Ampumahiihtoon käytettävän ampumaradan sijaintipaikkaa etsittiin Riihimäen olemassa olevien kuntoratojen yhteydestä. Huomiota kiinnitettiin melulle herkkiin kohteisiin, melun leviämiseen, haitallisille aineille herkkiin alueisiin ja suunniteltuun maankäyttöön. Ampumahiihdossa käytettävien .22 kaliiperin aseiden melusapluunamalli sovitettiin potentiaalisille alueille häiriintyviin kohteisiin nähden mahdollisimman edullisesti. Parhaat edellytykset ampumahiihtoradan sijoittamiselle löydettiin Riuttan ulkoilureitin yhteydestä valtatie 3:n ja maantie 130:n väliseltä melualueelta.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet