Verkkokaupan perustamissuunnitelma : Case: Yritys X

Aineiston käyttöoikeudet
All rights reserved
QR-koodi

Verkkokaupan perustamissuunnitelma : Case: Yritys X

Verkkokaupasta on kehittynyt merkittävä myyntikanava eri kokoisille yrityksille. Verkkokaupan perustamista varten löytyy useita eri vaihtoehtoja, mutta saadakseen verkkokauppatoiminnan tuottamaan ja palvelemaan asiakkaita toivotulla tavalla, on yrityksen huomioitava verkkokauppatoimintaan kiinteästi liittyviä useita eri osa-alueita. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia opinnäytetyön toimeksiantajalle suunnitelma verkkokaupan perustamista varten. Työn toimeksiantaja pyrkii laajentamaan toimintaansa kivijalkakaupasta verkkokauppaan. Opinnäytetyö sisältää oleellisimpia tietoja, joita tarvitaan verkkokaupan avaamista varten sekä toimeksiantajalle suunnatun verkkokaupan perustamissuunnitelman. Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu kirjallisuuskatsauksella suoritettuun tarkasteluun verkkokauppatoiminnasta, verkkokauppa-alustojen ominaisuuksista ja eroista, verkkokauppaprosessista, etämyynnin lainsäädännöstä ja asiakashankinnasta sekä SOSTAC -suunnittelumallista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa haastateltiin toimeksiantajan yrityksen työntekijöitä ryhmähaastattelulla. Ryhmähaastattelun avulla saatiin selville työntekijöiden odotukset, ennakkoluulot, tarpeet ja mahdolliset resurssit uuden toiminnan suunnittelemista varten. Tutkimustuloksena saatiin toimeksiantajayrityksen kannalta tarvittavat tiedot verkkokaupan perustamissuunnitelmaa varten ja laadittiin toimintasuunnitelma verkkokaupan avaamiselle teoreettisen viitekehyksen ja haastatteluiden avulla. Opinnäytetyön yhteyteen on laadittu toimeksiantajayrityksen tulevalle verkkokaupalle budjetti ja tavoitteet. Yritykselle on valittu soveltuvin verkkokauppa-alusta, päätetty verkkokauppaprosesseja koskevista asioista, määritelty verkkokaupan asiakashankintakeinot sekä huomioitu etämyynnin lainsäädäntö ja tietosuoja-asiat. Opinnäytetyön avulla toimeksiantajayritys tietää, miten verkkokauppa perustetaan, mitä asioita verkkokauppatoiminnassa tulee huomioida, mitä eri verkkokauppa-alustamahdollisuuksia on ja miten asiakkaat löytävät yrityksen verkkokaupan.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet