Haku

Kylmäjärjestelmän optimointi

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Kylmäjärjestelmän optimointi

Insinöörityössä on dokumentoitu ja kehitetty kylmäjärjestelmien optimointiprosessia sekä tutkittu aikaisempia optimointikohteita ja arvioitu optimoinnilla saavutettu hyöty tulevia optimointikohteita varten. Työssä on käyty läpi kylmäjärjestelmien toimintaperiaate ja pääkomponentit, optimointiprosessi, optimoinnin työkalut, kylmä-automatiikan optimointiasettelut sekä optimoinnin tuloksia sähkön kulutuksen sekä sähkön hinnan suhteen. Kylmäjärjestelmien optimoinnista ei ole aikaisemmin ollut tarkkaa ja ajallaan olevaa dokumentointia. Projektin aikana on käyty läpi optimoinnin eri vaiheet sekä menetelmät ja luotu dokumentointi jokaisesta osa-alueesta. Työn yksi tarkoituksista oli luoda arviointilaskelmat tulevista optimointikohteista niiden kokoluokkien ja käytössä olevan automatiikan mukaan, mutta rajallisen saatavilla olevan datan vuoksi tulokset eivät ole niin tarkkoja, kuin oli haluttu. Tästä huolimatta tutkimustuloksia voi käyttää jatkossa optimoinnin tuloksien arviointiin ennen optimoinnin aloittamista.

Tallennettuna:
Kieli
suomi
Aiheet