Gestaltning i musikteater- att göra en karaktär trovärdig

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Gestaltning i musikteater- att göra en karaktär trovärdig

Syftet med mitt arbete är att fördjupa min kunskap inom trovärdig gestaltning och karaktärsuppbyggnad. Detta för att skapa insikt om ämnet inför vidare studier och jobb inom musikalbranschen. Arbetet är en processbeskrivning som stöder mina reflektioner med litteratur. Jag ställer forskningsfrågan: Hur gör man en karaktär trovärdig? Jag diskuterar frågan i förhållandet till mina tidigare erfarenheter – särskilt West Side Story - produktionen, våren 2019 där jag gestaltade Tony – och i förhållande till litteratur i ämnet. Forskningsansatsen är hermeneutisk. Jag reflekterar över min förförståelse för ämnet och fördjupar min kunskap genom processreflektion och tolkning av litteratur. Forskningsresultaten visar att förarbete, repetition, ärlighet, god självkännedom och förståelse för din karaktär gör ett framträdande trovärdigt. Man bör också respektera publikens förmåga att tolka, analysera, känna och relatera till starka emotioner.

The purpose of this thesis is to develop my knowledge in how to make a character believable and how to create, build and develop a character. The research uses a hermeneutic approach. I discuss my understanding of the subject in relation to my experience – especially the West Side Story- production, spring 2019, in which I played the role of Tony – and develop my knowledge by reflecting over my process in relation to literature. My question is: How do you make a character believable? The results show that research, repetition, honesty and a good self-esteem and knowing your character makes it believable. One should always respect and rely on the audience’s ability to comprehend, analyze and feel and relate to strong emotions.

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet