Buller och vibrationer ombord : Regler, risker och förebyggning

Aineiston käyttöoikeudet
fi=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|sv=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|en=All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.|
QR-koodi

Buller och vibrationer ombord : Regler, risker och förebyggning

Vibration och buller är något som sjömän exponeras för ombord i relativt stor omfattning. Speciellt på däck- och maskinavdelningen kan arbetsmiljön vara bullrig och det används flitigt vibrerande verktyg. Syftet med arbetet är att ta reda på de regler som gäller för buller- och vibrationsexponering och de bakomliggande faktorerna, samt undersöka hur vibrationer och buller upplevs bland personer som jobbar ombord och samtidigt ta reda på om besättning känner till de aktuella regelverken. Den empiriska delen av arbetet utgörs av en kvantitativ undersökning, där jag har använt mig av en enkät online som datainsamligtmetod. Jag har också använt mig av tidigare studier i ämnet, lagar och litteratur i det aktuella ämnet. I arbetet finns en teoretisk del där buller och vibrationer beskrivs och hälsoeffekter som kan uppstå vid överdriven exponering. Vidare har jag också studerat de regelverk som gäller och dessa finns också presenterade i arbetet. Resultatet av enkäten innehöll inga större överraskningar. En stor del av de svarande kände till att det finns regelverk för gräns- och insatsvärden för buller- och vibrationsexponering. Mindre symptom som till exempel domningar visade sig vara de vanligaste symptomen som de svarande har upplevt

Tallennettuna:
Kieli
ruotsi
Aiheet